Poszter pályázat

TUDOMÁNYOS POSZTER PÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK RÉSZÉRE

A verseny célja
A tudományos poszter pályázat a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának kísérőrendezvényeként kerül megszervezésre. Célja, hogy növekedjen a középiskolás diákok körében a közgazdaságtudományi területek és körülöttünk zajló gazdasági események/jelenségek tudományos megközelítése iránti szándék.

I. A verseny menete és ütemezése

 1. A pályázatra való jelentkezés a hiánytalanul kitöltött, és a verseny.gik@ujs.sk e-mail címre elküldött pályázati űrlappal történik.
 2. Jelentkezési határidő: 2023. január 20. 24:00. A szervezők megerősítést küldenek a jelentkezés befogadásáról.
 3. Poszter beküldési határidő: A kész posztert 2023. február 17-ig kell beküldeni/eljuttatni a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karára, cím: Bratislavská 3322, P.O.BOX 54, Komárno 94501. A borítékon feltüntetve: Poszter Pályázat 2023
 4. A poszter beérkezéséről a szervezők visszajelzést küldenek a jelentkezési lapon feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus levélben.
 5. A díjátadásra, az Országos Tudományos Diákkori Konferencián való részvétellel egybekötve kerül sor, 2023. április 21-én.

II. A jelentkezés menete

  1. A versenyben középiskolák tanulói vehetnek részt. Egy középiskolából több hallgató/csapat is jelentkezhet.
  2. A versenyre egyénileg is lehetséges nevezni. A versenyen maximum 2 fős csapatok vehetnek részt. A csapatban és az egyénileg történő jelentkezés esetén is kötelező kapcsolattartó tanár megnevezése.
  3. A versenyre való jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
  4. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni:
   a) a jelentkező(k) fantázianevét,
   b) a csoport tagjainak létszámát,
   c) a jelentkezők hivatalos neveit,
   d) középiskolájuk pontos megnevezését, a tanulók évfolyamát,
   e) a kapcsolattartásra szolgáló e-mail címet és telefonszámot,
   f) kapcsolattartó tanár nevét és elérhetőségeit,
   g) a választott témát (lásd az V. fejezetet),
   h) a poszter címét és rövid összefoglalását,
   i) nyilatkozni kell a verseny szabályainak elfogadásáról.
 1. A jelentkezési lap benyújtása e-mailben a verseny.gik@ujs.sk e-mail címre történik.
 2. A jelentkezés elfogadásáról a szervezők megerősítést küldenek.
 3. Az a jelentkezési lap, amely nem került teljesen kitöltésre, nem tekinthető érvényesnek. A szervezők a jelentkezőket hiánypótlásra szólíthatják fel.
 4. A jelentkezési lapokat kizárólag a szervezők tekinthetik meg, a jelentkező egyének/csapatok a verseny során fantázianevükkel kerülnek azonosításra.
 5. A szervezők az eredmények megszületéséig kizárólag a jelentkezési lapok alábbi adatait közölhetik a zsűrivel és a hallgatósággal: fantázianév, poszter címe, poszter témája.
 6. A versenyre való jelentkezés 2023. január 20. 24:00-ig lehetséges.
 7. A versenyre való nevezés és a részvétel díjtalan.
 8. A kész posztert 2023. február 17. 24:00-ig kell beküldeni fizikai formában, minimálisan A3-as, maximálisan A2 méretben.

III. A verseny szabályai

 1. A beküldött poszter a jelentkező/jelentkező csapat egyéni munkája kell, hogy legyen.
 2. A beküldött poszter meg kell, hogy feleljen az előírt formai és tartalmi követelményeknek.
 3. A benyújtott pályázati anyagok előválogatáson mennek át, melyet az előzsűri tagjai végeznek el.
 4. Az előzsűri minimum háromtagú, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar oktatóiból összeállított bíráló bizottság, mely tagjait a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánjának beleegyezésével a szervezők határozzák meg. Az előzsűri a III. fejezet 11-es pontjában foglaltak alapján értékeli a munkákat.
 5. Az előzsűri a döntését 2023. március 17-ig köteles meghozni, eredményeit a verseny weblapján nyilvánosságra hozni, továbbá a jelentkező csapatok által megadott kapcsolattartásra szolgáló e- mail címekre eljuttatni.
 6. A versenybe került jelentkezőnek/csapatnak legalább 30 perccel a kezdés előtt meg kell jelennie a helyszínen. A kezdési időpontról a szervezők e-mailben értesítik a jelentkezőket/csapatokat.
 7. A pályázatra beküldött poszterek elbírálását minimum öttagú, a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar oktatóiból és doktoranduszaiból és az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságából összeállított bíráló bizottság végzi, mely tagjait a Gazdaságtudományi és Informatikai Kar dékánjának és az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottságának közreműködésével a szervezők határozzák meg. A bíráló bizottság a III. fejezet 11-es pontjában foglaltak alapján értékeli a munkákat.
 8. A bíráló bizottság döntését az eredményhirdetés napján a pályázók személyes részvételére számítva hozza nyilvánosságra.
 9. Az eredményhirdetés napjáról és pontos időpontjáról a szervezők e-mailben értesítik a jelentkezőket/csapatokat.
 10. Minden, az előzsűrizés után továbbjutott pályázó/pályázó csapat meghívást kap a 2023-ban a SJE által szervezett 36. OTDK Közgazdaságtudományi Szekciója kísérőrendezvényeként megszervezett szórakoztató-ismeretterjesztő szakmai napon vesznek részt.
 11. Pályázati poszter értékelési kritériumok:
  a) tudományos jelleg,
  b) innovativitás, újszerűség mértéke,
  c) kreatív, egyedi elemek,
  d) tartalom, a téma gazdasági szempontból való megragadása,
  e) megalapozottság, szemléletesség,
  f) üzenet közvetítő képessége,
  g) téma hangsúlyos elemeinek a megjelenítése,
  h) logikus felépítés,
  i) az alkalmazott módszerek helyes alkalmazása,
  j) követelmények betartása,
  k) minőségi kivitelezés.
 12. Bármilyen nem szabályozott kérdésben a szervezők illetékesek dönteni.

IV. Formai követelmények

 1. A pályázatra szánt posztert fizikai formátumban (nem elektronikusan) kell elkészíteni.
 2. A poszter mérete legalább A3, de legfeljebb A2 papírméret.
 3. A felhasználható anyagoknak (papír, fa, fólia, textil stb.) csak a képzelet és kreativitás szab határt.

V. Választható témák

 1. Pénz és infláció
 2. Zöld gazdaság – fenntartható fejlődés
 3. Internet, virtuális tér
 4. Munkaerőpiac
 5. Globalizált gazdaság

VI. Díjazás

Minden beküldött, és az előzsűri által javasolt pályamunka kiállításra kerül a Selye János Egyetem épületében a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának időpontjában (2023. április 20-22). A legjobb poszterek elkészítői részt vehetnek kísérő tanáraikkal egyetemben a Selye János Egyetemen, Komáromban az OTDK időpontjában megszervezésre kerülő szakmai napon, ahol a pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére, értékelésére és a díjak átadására is sor kerül.

VII. Elérhetőségek

Postacím: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Bratislavská 3322., P.O.BOX 54. 945 01 Komárno
Web: kozgotdk2023.gik.ujs.sk
E-mail cím: verseny.gik@ujs.sk, telefonszám: +421- (0)35 – 3260 – 648
Felelős koordinátor és információ: PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD., Selye János Egyetem Közgazdaságtan Tanszék, tanszékvezető

Scroll to top