Intézményünk látja vendégül a közgazdaságtudományi tudományterület elitjét

Juhász György, intézményünk, a Selye János Egyetem rektora kiemelten fontosnak tartja, hogy az egyetemi hallgatói lét és a tudományos munka között átjárhatóságot biztosítson a komáromi egyetem. Egyetemünk idén április 20-22. közt az Országos Tudományos Diákkori Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi Szekciójának házigazdája.    

Miképpen köthető meglátása szerint az egyetemi lét és a tudományos munkásság, van-e folytonosság a kettő között, tud e mondani valamilyen meghatározó gondolatot a hallgatói éveiből?

– Én 1987-ben érettségiztem és akkor nyertem felvételt a pozsonyi Comenius Egyetem Természettudományi Karára, mégpedig matematika-kémia tanári szakra. Nem volt egy könnyű szakpárosítás. Amit folyamatosan megtanultam és fejleszthettem a két természettudományi tantárgy tanulmányai során, az az volt, hogy észre kellett venni a tények és állítások közti összefüggéseket, hogyan mennek végbe az egyes természeti jelenségek bizonyos törvényszerűségek alapján, így megtanultam logikusan gondolkodni, ahogy ma nevezik, természettudományos kompetenciákra tettem szert. Fontosnak tartom tehát, hogy a mai hallgatók is elsajátítsák ezeket a kompetenciákat, megtanuljanak összefüggéseket keresni bizonyos tények és jelenségek  között. Ennek pedig a későbbiekben nagy hasznát vehetik az életben.

Juhász György

Dr. habil. PaedDr. Juhász György, PhD.
Selye János Egyetem, rektor

Milyen jelentősége van a tudományosságnak a hallgatói életben?

A tudományos életben a tudásnak és a kapcsolati tőkének hatalmas szerepe van, hiszen a szakmabeliek kommunikációja mindig újabb és újabb eredményeket szülhet. Az egyetemi tudományosság pedig a hallgatók és az oktatók együttműködésének köszönhetően érhet el sikereket. Ennek a tanár-diák együttműködésnek a kiváló terepe a Tudományos Diákköri Konferencia. A kicsúcsosodása pedig ennek az országos döntője, ahol egyes tudományterületeken belül mérettetnek meg a jelen feltörekvő hallgatói, akikből reményeink szerint a jövő akadémiai közösségének oktatói, vagy tudományos munkatársai lesznek. Az OTDK egyik szekciójának idén mi leszünk a házigazdái, ez pedig annyit jelent, hogy néhány napig a Selye János Egyetem látja vendégül a közgazdaságtudományok jelenbeli és jövőbeni szaktekintélyeit.

Milyen érzés megkapni ennek az eseménynek a rendezési jogát.
– Az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) már korábban megfogalmazott célja, hogy az egyes szekciókat kihelyezze a határon túli magyar felsőoktatási intézményekbe. Volt már korábban Kolozsváron is ilyen rendezvény, ezen felbuzdulva mi is bejelentkeztünk, és elnyertük az idei OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójának megszervezési jogát. Így az egyik legnagyobb szekciót látjuk vendégül, több mint félezer résztvevővel. Bízom benne, hogy sikeresen le fogjuk tudni bonyolítani ezt a rendezvényt. A Selye János Egyetemen folyó tudományos munkának azt gondolom, hogy ez is egyfajta elismerése, ahogy nemrégiben a szlovák oktatási minisztérium által megjelentetett tudományos értékelése is az volt. Mindkettőhöz a kollégáink, az oktatóink és a hallgatóink közös munkája vezetett. Bízom benne, hogy most is bizonyítjuk a rátermettségünket és egy sikeres rendezvénnyel gazdagítjuk az OTDK történetét. A rendezvényhez sok erőt és kitartást, sikereket kívánok a szervezés oroszlánrészét végzőknek, bírálóknak és a résztvevőknek egyaránt!

 

Intézményünk látja vendégül a közgazdaságtudományi tudományterület elitjét
Scroll to top