Bemutatjuk a ROSKA TAMÁS ELŐADÁS PÁLYÁZAT nyertesét

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Roska Tamás Tudományos Előadásának megtartására kiírt pályázat nyertese a Közgazdaságtudományi Szekcióban az OTDT tudományterületileg illetékes szakmai bizottságának döntése értelmében 

 Gazdag-Kerezsi Dóra.

Gazdag-Kerezsi Dóra jelenleg tanársegédként vesz részt a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Számviteli és Pénzügyi Intézet oktatói és kutatói tevékenységében. Közgazdász pénzügy és számvitel végzettséget adó alapszakos diplomáját 2015-ben, míg okleveles közgazdász diplomáját számvitel mesterszakon 2018-ban vette át a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán. A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció „Számvitel, Kontrolling II./ Döntéstámogatás” tagozatában bemutatott „A kiegészítő melléklet szerepe a vállalati döntéshozatal támogatásában” című dolgozatával 2019-ben első helyezést ért el, majd a kimagasló szakmai és tudományos eredményeiért Pro Scientia aranyéremben részesült. Tanulmányait és kutatási tevékenységét a mesterképzést követően a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatójaként folytatta. Kutatási témája „A kiegészítő melléklet információtartalmának vizsgálata az érdekhozók szemszögéből”. Tudományos tevékenységét támasztja alá, hogy 34 db mtmt által referált tudományos cikke jelent magyar és angol nyelvű tudományos közleményként. Továbbá 19 db konferenciaelőadást tartott angol és magyar nyelven egyaránt. Dóra 6 év oktatási tapasztalattal rendelkezik, oktatási területei a pénzügyi elemzés, controlling, adózási ismeretek, számvitel és vezetői számvitel. Több egyetemi projektben részt vett kutatóként, illetve az Economica folyóirat segédszerkesztője.

Bemutatjuk a ROSKA TAMÁS ELŐADÁS PÁLYÁZAT nyertesét
Scroll to top