Irány a Tudományos Diákköri Konferenciák világa!

A Sapientia Hungariae Alapítvány HTDK – TDK Határok Nélkül programjának köszönhetően a felvidéki magyar hallgatóknak és oktatóknak már közel két évtizede lehetőségük van részt venni a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) különböző fordulóin – akár megfigyelőként, akár előadóként, témavezetőként vagy zsűritagként. 2020 októberében dlt el, hogy a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Közgazdaságtudományi szekciója itt Komáromban, a Selye János Egyetemen szerveződhet meg 2023-ban.

  • Mi kellett ahhoz, hogy az OTDK egy külhoni egyetem szervezésében kapjon helyet?

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (a továbbiakban OTDK) helyszínéről szakbizottság dönt, amelyben valamennyi a TDK-mozgalomba az adott tudományterületen bekapcsolódó felsőoktatási intézmény delegál tagot. A pályázó intézmények bemutatkozását követően szavazásra kerül sor. 2020 októberében került sor a prezentációkra, a mi intézményünk mellett a Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem (Veszprém) pályázott még. Nagyon szoros volt a döntés amely keretében bizalmat szavazott nekünk a szakbizottság, mindösszesen egy szavazatnyi különbséggel dőlt el, hogy a 36. OTDK Közgazdaságtudományi szekcióját itt Komáromban, a Selye János Egyetemen szervezhetjük meg 2023-ban.

kep dekan

Dr. habil. RNDr. Csiba Péter, PhD., a SJE GIK dékánja videoüzenetben köszöntötte a 35. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójának résztvevőit

  • Más egyetem is szervezhette már Anyaországon kívül, vagy ez most egy kuriózum?

Az OTDK Közgazdaságtudományi szekciója először kerül megszervezésre Magyarország határain kívül, más tudományterületeken azonban már volt rá példa, például az idei évben a 35. OTDK Biológia szekcióját a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szervezte.

  • Mióta vesz részt a SJE az OTDK-kon?

A Sapientia Hungariae Alapítvány HTDK – TDK Határok Nélkül programjának köszönhetően a felvidéki magyar hallgatóknak és oktatóknak már közel két évtizede van lehetősége részt vennie valamilyen formában a konferencián – megfigyelőként, előadóként, témavezetőként vagy zsűritagként.

  • Mi a menete az OTDK-ra való felkészülésnek? Hogyan, kinél, miként kell jelentkezni? Megadott témákból is lehet választani, vagy teljesen magától találhatja ki a versenyző, hogy mit kutatna? Milyen témakörökben lehet jelentkezni egy ilyen konferenciára? Kell valamilyen előzetes eredmény, ami nominálja az illetőt az OTDK-ra (FTDK, vagy egyéb verseny…)?

Amíg egy dolgozat bemutatásra kerülhessen az OTDK-n egy hosszú, szisztematikus tevékenység, egy többlépcsős folyamat eredménye. A kutatási téma megtalálása többféleképpen történhet. Egyrészt az oktatók is kiírhatnak témákat, amelyek kidolgozását a hallgató vállalhatja, de a hallgatók is megkereshetik/felkérhetik az oktatóikat, hogy segítsék őket a kutatási tevékenységük irányításában. Ezt követően a dolgozat például egy a Selye János Egyetemen tanuló hallgató esetében benevezésre kerül a TDK egyetemi fordulójába, ahol a dolgozatot zsűri előtt prezentálni kell és a hallgatónak helyt állnia ahhoz, hogy ajánlást kapjon a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára (FTDK). Az FTDK-ra benevezett dolgozatok ismét elbírálásra és bemutatásra kerülnek és a legjobb dolgozatok kapnak csak lehetőséget az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való bemutatásra.

  • Miért érdemes részt venni ezeken a tudományos konferenciákon?

Tudatosítani szükséges, hogy a TDK elsősorban egy konferencia és csupán másodsorban verseny. Az első és legfontosabb szerepe a tudományos utánpótlás nevelésében betöltött szerep. A verseny azért fontos, mert a verseny mindig egy hajtóerőt biztosít, serkenti azt, hogy minél magasabb színvonalú, minél értékesebb dolgozatok szülessenek. Megemlíthetjük még továbbá a hallgatói és oktatók közti szakmai kapcsolatok épülésének terepeként is. A TDK-mozgalom több ezer hallgatót és oktatót mozgat meg/mobilizál a Kárpát-medencében. A részt vevő hallgatók esetében a megkezdett szakmai munkához visszajelzést biztosítanak a konferencia bírálatai/tapasztalatai.

  • Mit lehet tudni általánosságban a zsűri összetételéről és a nálunk esedékes zsűri egyes tagjairól?

A Közgazdaságtudományi OTDK-n idén 50 tagozat volt, a zsűribe a felsőoktatási intézmények javasolnak olyan személyeket, akik vállalják a dolgozatok bírálatát és a zsűrizéssel járó tevékenységeket, ez hozzávetőlegesen mintegy 200-250 oktatót jelent. Hagyomány, hogy a szervező intézmény oktatói nem vesznek részt a zsűrizésben csak póttagként – ha valaki valamilyen okból kifolyólag visszamondaná a részvételt – kerülnek beosztásra egy-egy zsűribe. Az is fontos szempont, hogy a tagozati zsűrinek ne legyen olyan tagja, ahol az előadó hallgató intézménye és a zsűri tagjának intézménye azonos.

  • Kik azok a Selyén, akik felkészítő tanárként mentorálják a hallgatókat a konferenciákkal kapcsolatban?

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a legtöbb kolléga bekapcsolódik valamilyen formában a TDK lebonyolításának folyamataiba. A témavezetői/mentori szerepkör mellett a bírálói, zsűrizési és szervezési folyamatok is egyaránt fontosak ahhoz, hogy létrejöhessen ez a szakmai rendezvény.

  • Milyen jeles eredményeket sikerült eddig produkálnia a hallgatóinknak?

Azt mondhatjuk el, hogy sikerült egyre népszerűbbé tennünk a SJE Gazdaságtudományi és Informatikai Karán a TDK-ba való bekapcsolódást. A motivációs rendszer aktív elemét képezi. Előnyt jelenthet, ha valaki a doktoranduszi képzésen szeretné folytatni a munkáját, vagy például valamilyen ösztöndíjat szeretne megpályázni. Ennek köszönhetően például a közgazdaságtudományok terén közel megháromszorozódott a résztvevők száma az egyetemi fordulón. A legfontosabb eredmény tehát az, hogy sikerült mozgósítanunk a diákokat a tudományosság terén. A közelmúltban a verseny oldalán is jelentkeztek eredmények, ezekről a weboldalunkon lehet részletesen olvasni. A legutóbbi, 35. OTDK Közgazdaságtudományi szekciójában, melyet a Soproni Egyetem online formában szervezett meg 2. hellyel díjazott dolgozatunk és különdíjasunk is volt.

  • Mi alapján történik a döntéshozatal, hogy ki nyeri el a legnagyobb elismeréseket? Különdíjra milyen alapon válik jogosulttá valaki?

A zsűri az írásbeli bírálatok során megszerzett pontszámok, illetve a szóbeli prezentáció alapján megítélt pontszámok alapján alakítja ki a sorrendet. Különdíjra szintén a tagozati zsűri tesz javaslatot, melyekről a fő zsűri hoz döntést, ahol minden tagozatot a tagozati zsűri elnöke képvisel.

stafeta gik szervezes

Az intézményünk nevében Dr. habil. Ing. Karácsony Péter, PhD. (jobbra) vette át a szervezői stafétabotot Dr. Czeglédy Tamás úrtól a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának dékánjától (balra)

  • Hogyan zajlik lépésről lépésre egy TDK?

Egy háromnapos, a megszervezés szempontjából széleskörű összefogást igénylő rendezvényről beszélünk, ahol a konferencia tagozati üléseinek lebonyolítása mellett és az eredmények kihirdetésén kívül további kísérő rendezvények kerülnek megvalósításra. Esetünkben így nem csupán arra nyílik lehetőség, hogy a közel ezer fős résztvevői kör az intézményünket megismerje, hanem arra is, hogy a Duna két partján elterülő Komáromot és térségét, de a felvidéki magyar kultúrát, ízeket és a mindennapokat és hagyományainkat is megmutathatjuk és prezentálhatjuk.

Az interjút az ügyvezetéssel készítette: Milány Kincső

Irány a Tudományos Diákköri Konferenciák világa!
Scroll to top